Złoto może być antidotum na skok inflacji w 2021 r.

Udostępnij

Jeśli rok 2020 był dla wielu rokiem niespodzianek na minusie, to rok 2021 będzie z pewnością rokiem, który zaskoczy na plus pod wieloma względami. Obecna recesja spowodowana trwającą pandemią COVID-19 z pewnością spowoduje wzrost bezrobocia, podczas gdy środki stymulacyjne i słabo rozwiązany Brexit mogą spowodować wzrost inflacji powyżej oczekiwań.

Złoto, które zazwyczaj zyskuje na wartości w okresach słabości gospodarczej, może w wyniku tych kryzysów zanotować silny rajd cenowy, jeśli funt pozostanie stłumiony, a inflacja będzie szalała. Dowiedz się, w jaki sposób złoto może być antidotum, jeśli w 2021 roku uciekająca inflacja da nam popalić.

Bezprecedensowy kryzys

COVID-19 wyrządził trwałe szkody, jakich nie wyrządziła żadna inna recesja w zapisanej historii. Prawie dwudziestoletni wzrost gospodarczy został zniweczony w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, ponieważ restrykcje blokujące ograniczyły działalność gospodarczą. Wielka Brytania weszła w trzecią recesję w ciągu trzydziestu lat, a dziesiątki tysięcy Brytyjczyków straciło życie z powodu wirusa, który jeszcze kilka miesięcy temu był praktycznie nieznany.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2020 r. czeka nas druga fala zachorowań na COVID-19, przy czym oczekuje się, że ograniczenia w takiej czy innej formie pozostaną w mocy do czasu, gdy szczepionka zacznie opanowywać pandemię. Oczekuje się, że gospodarka skurczy się w ostatnim kwartale roku, ponieważ duże części Wielkiej Brytanii powróciły do miesięcznego zamknięcia, a ból ekonomiczny zaczyna doskwierać.

Podczas gdy rynek pracy traci na wartości, a giełda odreagowuje najgorszy krach od początku istnienia, złoto bije rekordy popularności. Ceny złota, które często zyskują na wartości w czasach konfliktów, w ciągu roku wzrosły do ponad 1500 funtów za uncję, a w ostatnich tygodniach nieznacznie spadły.

wykres

Jeśli kupiłeś złoto w funtach szterlingach w 2015 roku, zobaczysz, że wartość Twojej inwestycji podwoiła się w ciągu zaledwie pięciu lat, co odzwierciedla, jak burzliwy był to okres dla kraju. Jak się zaraz dowiesz, polityka wprowadzana obecnie w życie może sprzyjać kontynuacji rajdu w nadchodzącym roku.

BoE kontynuuje QE

Bank Anglii (BoE) jest odpowiedzialny za zapewnienie stabilności cen, stosując specjalny cel inflacyjny na poziomie dwóch procent w skali rocznej. Kiedy gospodarka wpadła w recesję, BoE obniżył stopy procentowe do 0,1 procent, najniższego poziomu w historii brytyjskiej gospodarki, i rozpoczął tworzenie miliardów funtów drogą elektroniczną, aby wykupić obligacje rządowe. Polityka ta, znana jako luzowanie ilościowe (QE), ma na celu obniżenie rentowności obligacji rządowych.

Niższe rentowności w wyniku QE mają skłonić więcej osób do zaciągania pożyczek i wydawania pieniędzy, w perspektywie niskich stóp procentowych w dającej się przewidzieć przyszłości. Bank Japonii wprowadził program QE począwszy od 2001 r., próbując ożywić osłabioną gospodarkę japońską, która spowolniła się po pęknięciu bańki cenowej na rynku aktywów.

QE miało ożywić oczekiwania inflacyjne i pobudzić wzrost gospodarczy, ale wciąż nie wiadomo, czy ten 20-letni eksperyment monetarny ożywił gospodarkę Japonii po długim okresie deflacji. Jedno jest pewne - im więcej pieniędzy się tworzy, tym mniejsza jest wartość jednostkowa każdego funta czy jena, który pozostał. Słabszy funt oznacza wyższe ceny towarów importowanych z zagranicy, co podnosi ceny we wszystkich sektorach, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu inflacji.

Złoto jest fantastycznym zabezpieczeniem przed inflacją, co mogliśmy zaobserwować w latach 70-tych i ponownie w 2010 roku. Kiedy poziom cen w gospodarce przesuwa się wyżej niż oczekiwano, inwestorzy zaczynają szukać aktywów, które mogą zachować wartość ich pieniędzy. Wyższa inflacja oznacza, że funt w Twojej kieszeni z czasem ulegnie erozji, jeśli nie zostanie wydany tu i teraz.

Utrzymywanie stóp procentowych na poziomie bliskim zeru podczas fali wysokiej inflacji oznacza, że oszczędzający efektywnie cierpią z powodu ujemnej stopy procentowej i tracą pieniądze szybciej, niż są w stanie je wydać, po skorygowaniu o inflację. Lokując pieniądze w złocie, które gwałtownie rośnie w okresie wysokiej inflacji, można zachować majątek, a nawet go powiększyć, jeśli cena złota rośnie wystarczająco szybko.

Złoto jako zabezpieczenie w 2021 roku

Brytyjscy inwestorzy czerpią dywidendę inwestycyjną ze złota, ponieważ niezależnie od jego wartości w dolarach amerykańskich, los funta brytyjskiego jest główną siłą napędową cen w Wielkiej Brytanii. Jeśli, na przykład, cena złota pozostałaby stabilna w przeliczeniu na dolary amerykańskie, dewaluacja funta szterlinga o 30 procent spowodowałaby, że ceny złota w Wielkiej Brytanii nagle skoczyłyby o 30 procent, by to zrekompensować.

Istnieje wiele powodów, by zachować ostrożność w stosunku do funta w 2021 roku. Jeśli negocjacje w sprawie Brexitu będą źle prowadzone i zakończą się niepomyślnym wynikiem, inwestorzy mogą skłonić funta do spadku, co spowoduje wzrost cen złota. Dodatkowy impuls wzrostowy ze strony złota wycenianego w dolarach amerykańskich po prostu powiększyłby zyski z inwestycji w złoto.

Jeśli dodamy do tego presję na spadek wartości funta wywieraną przez decydentów politycznych poprzez QE i niskie stopy procentowe, powodujące gwałtowny wzrost inflacji, otrzymamy koktajl dla stagflacyjnego klimatu gospodarczego w 2021 roku. Stagflacja to sytuacja, w której ceny rosną w warunkach stagnacji lub braku wzrostu gospodarczego. Może to nastąpić prosto z podręcznika do gry z lat 70-tych - szalejąca inflacja, gospodarka zbyt słaba, aby utrzymać rosnące stopy procentowe i ceny złota szybujące do nowych rekordów wszech czasów.